در حال بارگذاری ...

واقعه خوانی در بجنورد

واقعه خوانی عاشورا به کارگردانی آرش فیروزه در بجنورد خوانش شد

به گزارش تئاتر خراسان شمالی واقعه خوانی عاشورا به کارگردانی آرش فیروزه در بجنورد خوانش شد.

احسان کمالی و آزاده حیدرزاده خوانشگران واقعه بودند که از 11 تا 14 مهرماه در مجموعه فرهنگی هنری گلشن این اثر را اجرا کردند.
نظرات کاربران