در حال بارگذاری ...

پیام تبریک سیدامیرحسین جان نثار، بازیگر تئاتر بجنورد بمناسبت روز جهانی تئاتر

چه لذتی دارد آنگاه که در زندگی دیگری زندگی میکنیم تا مردم را از زندگی خود دور کنیم.

چه لذتی دارد آنگاه که در زندگی دیگری زندگی میکنیم تا مردم را از زندگی خود دور کنیم.

تئاتر زندگیست...
چه برای آنکه در یک زندگیِ دیگر زندگی میکند و چه برای آنکه از زندگیِ خود دور میشود تا با یک زندگیِ دیگر دمی همزاد بپندارد.

روزِتئاتر روزِ هَمَست.
روزمان مبارک.
ارادتمند: سیدامیرحسین جان نثار، ۷ فروردین 
نظرات کاربران