داوران جشنواره نمایش های کوتاه مشخص شدند

احسان کمالی دبیر اجرایی جشنواره تئاتر خراسان شمالی  به نقل از امین فرحی دبیر سومین جشنواره نمایش های کوتاه و دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی، اسامی هیئت داوران نمایش های کوتاه را اعلام کرد. آقایان محمد مهنانی، عباس کریمی و محمد شاکری اعضای هیئت داوران سومین جشنواره نمایش های کوتاه جوان خراسان شمالی را تشکیل می دهند. جشنواره نمایش های کوتاه همزمان با دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی  ۲۵ لغایت ۲۸ شهریور در مجموعه تئاتر شهر بجنورد برگزار می شود.
مطالب مرتبط

فراخوان سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی

فراخوان سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی

فراخوان سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی منتشر شد

|

دومین روز جشنواره تئاتر خراسان شمالی آغاز شد

دومین روز جشنواره تئاتر خراسان شمالی آغاز شد

دومین روز دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی آغاز شد.

|

اجرای عموم نمایش های راه یافته به دوازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی

اجرای عموم نمایش های راه یافته به دوازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی

نمایش های راه یافته به جشنواره تئاتر استانی از 14 شهریور تا قبل از جشنواره اجرای عموم می روند.

|

راهیابی 6 نمایش به سومین جشنواره تئاتر کوتاه (جوان) خراسان شمالی

راهیابی 6 نمایش به سومین جشنواره تئاتر کوتاه (جوان) خراسان شمالی

نمایش های راه یافته به سومین جشنواره تئاتر کوتاه (جوان) استان مشخص شدند.

|

داوران بازبین دوازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی معرفی شدند

داوران بازبین دوازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی معرفی شدند

داوران انتخاب آثار دوازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی مشخص شدند.

|