در حال بارگذاری ...

برگزیدگان سومین جشنواره نمایش های کوتاه خراسان شمالی

سومین جشنواره تئاتر کوتاه (جوان) خراسان شمالی برگزیدگان خود را شناخت.

شب گذشته آیین اختتامیه سومین جشنواره تئاتر کوتاه استان برگزار شد و براساس آراء هیئت داوران متشکل از محمدمهنانی، عباس کریمی و محمد شاکری برگزیدگان به شرح زیر است:

برگزیده پوستر و بروشور: سمانه صابری برای نمایش بازی آخر

طراحی لباس: مشترکا اهدا شد به «نرگس بخشی» برای نمایش تنها خداحق دارد بیدارم کند و «ستاره پس افکند» برای نمایش ستاره ها به همه چشمک میزنند.

برگزیده موسیقی: «امیرعلی داوری» ، «محمدحاجی» و «علی ارشک» برای نمایش و این منم زنی تنها

طراحی صحنه:
تقدیر؛ «هادی اسدی» برای نمایش ستاره ها به همه چشمک میزنند
برگزیده: «نازنین آریاوند» برای نمایش تنها خدا حق دارد بیدارم کند

بازیگری مرد:

تقدیر: هیئت داوران از بازیگران دو نمایش بازی آخر « عظیم الهی» و ستاره ها به همه چشمک می زنند« هادی اسدی »

بازیگران زن:
تقدیر: پرنیا روانخواه برای نمایش «و این منم زنی تنها»

بازیگری سوم زن: پریا شیری برای نمایش «تنها خدا حق دارد بیدارم کند»

بازیگری دوم زن: یاسمن گلرخ برای نمایش «تنها خدا حق دارد بیدارم کند»

بازیگری اول زن: پرنیان گل محمدی برای نمایش «قویتر»
 

متن: در این بخش هیئت داوران انتخابی ندارد

کارگردانی:

تقدیر: نازنین آریاوند برای نمایش«تنها خدا حق دارد بیدارم کند»

برگزیده: امیررضا فدایی برای نمایش «قویتر»

همچنین جایزه حمایتی ستاد جشنواره به نمایش هشت دقیقه تو کتم نمیره از شهرستان گرمه اهدا شد.

دو اثر: تنها خدا حق دارد بیدارم کند و قویتر بدون اولویت به عنوان آثار برگزیده جشنواره برای حمایت و اجرا در رپرتوار اجرای تئاتر جوان استان اعلام میگردند.

سومین جشنواره نمایش های کوتاه همزمان با دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی 25 لغایت 28 شهریور در بجنورد برگزار شد.
نظرات کاربران